Hopp til innholdet
Hjem » Aktuelt

Aktuelt

Aktuelt

Hold deg oppdatert på det nyeste innenfor vårt behandlingsfelt.

Psykedelika terapi

Psykedelika er en type stoffer som har til felles at de gir en hallusinogen effekt. De fleste som hører ordet psykedelika får assosiasjoner til rus.

Ketamin behandling PTSD

Posttraumatisk stresslidelse (PTSD) er en tilstand som oppstår etter at en person utsettes for eller er vitne til en traumatisk hendelse. Symptomer på PTSD er

Alternativ behandling mot depresjon

På verdensbasis er depresjon en av de ledende årsakene til uførhet. Vanlig behandling er medisiner mot depresjon og samtaleterapi. Dessverre er ikke tradisjonell behandling til hjelp

Behandling mot depresjon

Depresjon er en tilstand som er karakterisert ved tristhet eller nedstemthet, manglende interesse og glede, samt manglende energi eller økt trettbarhet. Den vanligste behandling mot

Behandling bipolar lidelse

Bipolar lidelse er en stemningslidelse som karakteriseres av store svingninger i humør og energi. Det er ofte behov for langvarig behandling med medikamenter, psykoterapi eller

Medisiner mot depresjon

På verdensbasis er depresjon den ledende årsaken til uførhet. Og i Norge så er det så mange som en av ti som opplever depressive symptomer