Hopp til innholdet

Om behandlingen

Ketaminbehandling kan vurderes hos deg med depresjon, bipolar depresjon, angst eller posttraumatisk stresslidelse, som ikke har hatt nytte av tradisjonell behandling. Flertallet av de som får behandling opplever bedring allerede etter få dager. 

<< Det var som å komme hjem. Hadde det ikke vært for ketaminbehandling ville jeg fortsatt sittet der i sofaen og ventet på den ene timen i timen i uken med psykologen. >> BT Magasinet 20. mai 2022

A woman sitting alone by the lake looking at the mountains with green nature background
A woman sitting alone by the lake looking at the mountains with green nature background

Vanlige spørsmål

Ketamin er et legemiddel som først og fremst brukes som narkosemiddel. På begynnelsen av 2000-tallet ble det imidlertid oppdaget av ketamin i lave doser kan hjelpe på depressive symptomer. Det er gjort mye forskning på ketamin for depresjon, og det er blant annet blitt laget egne retningslinjer for behandlingen. De senere årene er det også gjort forskning på ketamin for andre psykiske lidelser, som viser at ketamin kan være nyttig i behandling av blant annet angstlidelser og posttraumatisk stresslidelse (PTSD). 

Ketamin virker på andre reseptorer i hjernen enn tradisjonelle antidepressiva, nærmere bestemt glutamatreseptoren NMDA. I lave doser gir ketamin økt frigjøring av en type vekstfaktor i hjernen. Dette er i sin tur med på å lage gunstige forhold for nye koblinger mellom hjerneceller. Dette antas å være en av hovedårsakene til ketamin sin antidepressive effekt. 

Ketamin kan vurderes hos pasienter med depresjon, bipolar depresjon, angstlidelser eller PTSD, som ikke har hatt effekt av annen behandling. Det skal som hovedregel være forsøkt to forskjellige typer antidepressiva i virksom dose og i lang nok tid. Men det gjøres en helhetlig individuell vurdering for hver enkelt pasient. Har du for eksempel hatt behandling hos psykolog, og du har gode grunner til ikke å ville bruke tradisjonelle antidepressiva, kan det likevel gjøres en vurdering med tanke på behandling.   

De aller fleste er spente og nervøse før første behandling. Dette er naturlig når man skal gjøre noe som er nytt og ukjent. Det er imidlertid verdt å vite at de fleste opplever behandlingen som behagelig og interessant. Behandlingen er intravenøs, og selve infusjonen varer i 40 min. Under behandlingen vil du sitte i en komfortabel lenestol og du kan lytte til musikk. Få minutter etter at behandlingen starter vil du merke at du blir mer sensitiv for lys og lyder. Du vil også kjenne deg bedøvet i kroppen. Under behandlingen ligger de fleste stille med lukkede øyne, men du vil kunne bevege deg og prate hvis du trenger det. Selv om de fleste har behagelige opplevelser under behandlingen, så er det også en del som kjenner på tristhet eller andre vanskelige følelser. De fleste gir likevel uttrykk for at opplevelsene er meningsfulle, og det er sjeldent at pasienter har ubehagelige opplevelser. Etter at infusjonen er ferdig vil du føle deg litt svimmel, men dette går som regel over etter kort tid. 

Vi anbefaler 4 startbehandlinger. Ved manglende effekt av de 4 første behandlingene, kan det være hensiktsmessig å prøve inntil 6 startbehandlinger. Det er stor forskjell på den individuelle responsen, og den anbefalte behandlingen med 4-6 infusjoner vil kunne gi en effekt som varer fra knapt en uke til flere måneder. Til sammenligning vil en enkelt behandling som regel gi en effekt som varer fra noen dager til flere uker. Hos pasienter som har effekt av behandlingen, vil effekten ofte kunne opprettholdes med en enkelt infusjon ved behov. 

Noen pasienter merker effekt allerede etter første behandling, men de fleste trenger flere infusjoner før effekten er merkbar. Vi følger din utvikling med regelmessig scoring av symptomer. Det er verdt å merke seg at ketamin alene ikke gir varig bedring. Man kan se på ketamin som et verktøy som kan gjøre det lettere å gjøre positive endringer i livet. Det kan dermed være hensiktsmessig å gå til psykolog under eller etter behandlingsforløpet, for å jobbe med faktorer som  ligger til grunn for din lidelse. 

Det er anbefalt å ikke spise og drikke i fire timer før behandlingen. Dette er på grunn av at enkelte kan bli kvalme av behandlingen, og det er da en fordel med tom magesekk. Vi anbefaler også at du avstår fra alkohol dagen før behandling. Ellers er det viktig å opplyse om hvilke medikamenter du bruker – du vil også få spørsmål om dette før behandlingen. Noen opplever å være litt svimmel etter behandlingen. Det er derfor viktig at du ikke kjører bil på behandlingsdagen, og at du istedet ordner skyss hjem.

Ketamin er et svært trygt legemiddel med nøye kartlagte risikofaktorer. Men det er enkelte tilstander som kan øke risikoen for uønsket virkning: alvorlig hjerte- og karsykdom, ubehandlet høyt blodtrykk, psykoselidelse eller alvorlig ruslidelse. Det blir imidlertid gjort en medisinsk undersøkelse før første beahandling for å utelukke kontraindikasjoner for behandling. Det er også verdt å vite at de fleste legemidler kan kombineres med ketaminbehandling, og i de aller fleste tilfeller trenger du ikke å avbryte annen antidepressiv behandling før ketaminbehandling. 

Som med mange andre reseptbelagte legemidler, så kan ketamin misbrukes. Men ketamin virker ikke på de samme belønningssystemene som de fleste andre rusmidler. Ketamin er heller ikke ansett som fysisk avhengighetsskapende. I en terapeutisk setting, med lave doser og et begrenset antall behandlinger, er faren for avhengighet liten. 

Du kan komme til Aida klinikken uten henvisning. Dette på grunn av at det blir gjort en diagnostisk vurdering før eventuell behandling for å undersøke om behandlingen er riktig for deg. Det er imidlertid nyttig hvis du tar med deg journal fra fastlege, psykiater eller DPS. Dette for å dokumentere tidligere forsøkt behandling og utredning.