Hopp til innholdet

Bakgrunn

Vi i Aida Klinikken brenner for å hjelpe. Dessverre er det  mange med psykiske plager som ikke har nytte av tradisjonell behandling med antidepressiva og/eller samtaleterapi. 

De siste tiårene har det vært en blomstrende interesse for psykedelika-assistert terapi. Behandlingen har vist svært gode resultater i en rekke studier, og  er estimert å kunne hjelpe millioner av mennesker på verdensbasis. 

Vi i Aida Klinikken ønsker å gjøre denne behandlingen tilgjengelig for de som trenger det. Vi har til nå gitt over 2000 behandlinger med ketamin, og mer enn 70% av våre pasienter har mer enn 50% symptombedring.

Vi er begeistret for å kunne hjelpe våre pasienter til en bedre hverdag og økt livskvalitet!

Close-up of psychiatrist hands together holding palm of her patient
Alternativ-behandling-mot-depresjon

Våre ansatte

Bli kjent med oss

MWanvik_Aidaklinikken_L1120039

Arne Bondø

Lege og grunnlegger

Arne er lege og grunnlegger av Aidaklinikken, og har jobbet med ketamin for depresjon siden 2020. Arne  jobber også med psykiatri innen offentlig helsevesen i Helse-Bergen, og har fra tidligere erfaring innen allmennmedisin og rusmedisin. Han har i tillegg videreutdanning i mindfulness og aksept- og forpliktelsesterapi (ACT). 

Arne har det medisinskfaglige ansvaret ved klinikken, og vil blant annet møte deg som mottar ketaminbehandling til første behandling. Arne jobber både ved Aida Klinikken i Oslo og i Bergen. 

Tonje

Tonje Dybsland Berge

Psykologspesialist

Tonje ble utdannet psykolog desember 2009 ved Universitetet i Bergen. Hun har senere spesialisert seg i klinisk voksenpsykologi. I tillegg har hun videreutdanning i emosjonsfokusert terapi (EFT), samt sensorimotorisk psykoterapi ved traumer og ved personlighet- og tilknytningsproblematikk.

Du vil kunne møte Tonje i inntakssamtale før ketaminbehandling. Eller i samtale- og integrasjonsterapi, for deg som ønsker dette som del av ketaminbehandlingen. Tonje jobber ved Aida Klinikken i Bergen. 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Petter Franer

Psykologspesialist

Petter er psykologspesialist, utdannet ved Universitetet i Bergen i 2003. Han har videreutdanning i emosjonsfokusert terapi (EFT), og har lang erfaring med behandling av angst, depresjon, (relasjonelle) traumer og personlighetsproblematikk. Han har i mange år drevet mindfulnessgrupper, blant annet for personer med tilbakevendende depresjon. 

Du vil kunne møte Petter i inntakssamtale før ketaminbehandling. Eller i samtale- og integrasjonsterapi, for deg som ønsker dette som del av ketaminbehandlingen. Petter jobber fra eget kontor i Bergen Sentrum
Sten Rune Bilde

Sten Rune Roland

Psykologspesialist

Sten Rune er utdannet ved Universitet i Bergen og har jobbet som psykolog i 20 år.  Han er utdannet veileder i kognitiv terapi, og har vært med å utdanne mange leger og psykologer i kognitiv terapi. Han er i tillegg utdannet i skjematerapi, en terapiform som er godt egnet for langvarige personlighetsvansker. Ellers jobber Sten-Rune jobber med de fleste psykiske vansker.

Du vil kunne møte Sten Rune i inntakssamtale før ketaminbehandling. Eller i samtale- og integrasjonsterapi, for deg som ønsker dette som del av ketaminbehandlingen. Sten Rune holder til i Oslo, i samme bygg som Aida Klinikken.

Ingvild portrett

Ingvild Høimyr Holm

Psykiatrisk Sykepleier

Ingvild er psykiatrisk sykepleier med lang og bred erfaring fra spesialist- og kommunehelsetjenesten. Hun har videreutdanning i kognitiv terapi, og har erfaringer både med individualterapi og grupper.   I tillegg har hun kursing i mentaliseringsbasert gruppeterapi og master i psykisk helsearbeid. 

Ingvild er del av behandlingsteamet i Oslo, og er en av primærkontaktene for deg som mottar ketaminbehandling. Hun er også tilgjengelig for samtale- og integrasjonsterapi for deg som ønsker dette som del av ketaminbehandlingen. 

image0

Ragnhild Eidsheim Bøe

Psykiatrisk sykepleier

Ragnhild er psykiatrisk sykepleier med mange års erfaring fra offentlig helsevesen og allmenpsykiatrisk dagbehandling. Hun har særlig interesse for individualterapi, og har blant annet videreutdanning innen intensiv psykodynamisk korttidsterapi (ISTDP). 

Ragnhild er del av vårt behandlingsteam i Bergen, og er primærkontakt for deg som mottar ketaminbehanddling. Hun er også tilgjengelig for samtale- og integrasjonsterapi for deg som ønsker dette som del av ketaminbehandlingen. 

Camilla 2

Camilla Tveitan Klavenes

Psykiatrisk Sykepleier

Camilla er sykepleier med lang erfaring innen psykiatri og rusmedisin. Hun holder for tiden på med siste året av en 3-årig videreutdanning i  gestaltterapi. Hun er fra tidligere  utdannet innen klassisk og medisinsk yoga. 

Camilla er del av behandlingsteamet i Oslo, og er en av primærkontaktene for deg som mottar ketaminbehandling. Hun er også tilgjengelig for samtale- og integrasjonsterapi for deg som ønsker dette som del av ketaminbehandlingen. 

Black_question_mark

Er du vår nye kollega?

Er du lege, psykolog eller psykiatrisk sykepleier og er interessert i psykedelika-assistert terapi. Kanskje du er den vi leter etter som del av vårt framtidsrettede felleskap. 

Vi trenger behandlere i Trondheim, Stavanger og Tromsø. Ta kontakt for mer informasjon. Eller send en søknad. 

Epost: post@aidaklinikken.no
Tlf: 97330330