Hopp til innholdet

Om oss

Vi ønsker å hjelpe våre pasienter til en bedre hverdag og økt livskvalitet.

Vår filosofi

Vi i Aida Klinikken vet hvordan depresjon kan påvirke det daglige livet. Vår filosofi er å hjelpe våre pasienter til en bedre hverdag og økt livskvalitet. 

Vi er opptatt av å gi behandling av høyeste kvalitet, og alle ledd i behandlingen oppfyller krav som stilles til god faglig og medisinsk standard. Blant annet følger vi retningslinjene utarbeidet av American Psychiatric Association.  

shutterstock_1026414346
Smil halv

Våre ansatte

Bli kjent med oss

MWanvik_Aidaklinikken_L1120039

Arne Bondø

Lege og grunnlegger

Arne er lege og grunnlegger av Aidaklinikken, og har jobbet med ketamin for depresjon siden 2020. Arne  jobber også med psykiatri innen offentlig helsevesen i Helse-Bergen, og har fra tidligere erfaring innen allmennmedisin og rusmedisin. Han har i tillegg videreutdanning i mindfulness og aksept- og forpliktelsesterapi (ACT).  Arne har det medisinskfaglige ansvaret ved klinikken, og vil blant annet møte deg som mottar ketaminbehandling til første behandling. Arne jobber både ved Aida Klinikken i Oslo og i Bergen. 

Tonje

Tonje Dybsland Berge

Psykologspesialist

Tonje ble utdannet psykolog desember 2009 ved Universitetet i Bergen. Hun har senere spesialisert seg i klinisk voksenpsykologi. I tillegg har hun videreutdanning i emosjonsfokusert terapi (EFT), samt sensorimotorisk psykoterapi ved traumer og ved personlighet- og tilknytningsproblematikk. Du vil kunne møte Tonje i inntakssamtale før ketaminbehandling. Eller i samtale- og integrasjonsterapi, for deg som ønsker dette som del av ketaminbehandlingen. Tonje jobber ved Aida Klinikken i Bergen. 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Petter Franer

Psykologspesialist

Petter ble utdannet psykolog i 2003 ved Universitetet i Bergen. Han har videreutdanning i blant annet emosjonsfokusert terapi (EFT), og har lang erfaring med behandling av bla angst, depresjon, traumer og personlighetsproblematikk. Han har i mange år drevet mindfulnessgrupper for blant annet personer med tilbakevendende depresjon. Du vil kunne møte Petter i inntakssamtale før ketaminbehandling. Eller i samtale- og integrasjonsterapi, for deg som ønsker dette som del av ketaminbehandlingen. Petter jobber fra eget kontor i Bergen Sentrum.  

Sten Rune Bilde

Sten Rune Roland

Psykologspesialist

Sten Rune er utdannet ved Universitet i Bergen og har jobbet som psykolog i 20 år.  Han er utdannet veileder i kognitiv terapi, og har vært med å utdanne mange leger og psykologer i kognitiv terapi. Han er i tillegg utdannet i skjematerapi, en terapiform som er godt egnet for langvarige personlighetsvansker. Ellers jobber Sten-Rune jobber med de fleste psykiske vansker. Du vil kunne møte Sten Rune i inntakssamtale før ketaminbehandling. Eller i samtale- og integrasjonsterapi, for deg som ønsker dette som del av ketaminbehandlingen. Sten Rune jobber ved Aida Klinikken i Oslo. 

Bita portrett

Bita Smith

Psykiatrisk Sykepleier

Bita er psykiatrisk sykepleier med mer enn 17 års erfaring fra privat og offentlig helsevesen, og har blant annet jobbet innenfor psykiatri og rusmedisin. Hun er faglig sterk og  opptatt av at du som pasient føler deg trygg og ivaretatt gjennom hele behandlingsforløpet. Bita startet hos oss i februar 2023 og har en sentral rolle ved vårt kontor i Oslo. 

image0

Ragnhild Eidsheim Bøe

Psykiatrisk sykepleier

Ragnhild er psykiatrisk sykepleier med mange års erfaring fra offentlig helsevesen og allmenpsykiatrisk dagbehandling. Hun har særlig interesse for individualterapi, og har blant annet videreutdanning innen intensiv psykodynamisk korttidsterapi. Ragnhild startet hos oss i April 2023, og er en viktig del av behandlingen ved vårt kontor i Bergen.